Projekty aktualne

Stowarzyszenie czyni wszelkie starania, aby pozyskać środki finansowe na realizację pomysłów i oczekiwań mieszkańców gminy.

Czytaj więcej 

Projekty zrealizowane

Z powodzeniem zrealizowaliśmy szereg projektów dla mieszkańców z terenu naszej gminy.

Czytaj więcej 

Podkarpacki Bank Żywności

Od 2008 roku współpracujemy z Podkarpackim Bankiem Żywności, dzięki czemu dla mieszkańców gminy przekazywana jest potrzebna żywność.

Czytaj więcej 

Aktualności

 

0502Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

W dniu 8 lutego 2018 r. od godz. 15:30 (tylko dla mieszkańców Golcowej) oraz 9 lutego 2018r. od godz. 8:00 do 11:00 (tylko dla mieszkańców Baryczy) i od godz. 12:00 (tylko dla mieszkańców Domaradza) będzie wydawana żywność dostarczana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020. Żywność będzie wydawana tylko osobom posiadającym skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu po okazaniu skierowania i dowodu tożsamości. Miejsce wydawania żywności: remiza OSP Domaradz Góra (uwaga - zmiana miejsca wydawania !!!) Więcej informacji w załączniku.

 

3001Spotkanie warsztatowe dot. możliwości skorzystania ze wsparcia na rzecz podjęcia zatrudnienia w ramach POPŻ 2014-2020

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz informuje, że w dniu 02.02. 2018 r. odbędzie się spotkanie warsztatowe dot. możliwości skorzystania ze wsparcia na rzecz podjęcia zatrudnienia. Więcej informacji w załączniku.

 

Zobacz wszystkie 

Ważne informacje

 

 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI