Projekty aktualne

Stowarzyszenie czyni wszelkie starania, aby pozyskać środki finansowe na realizację pomysłów i oczekiwań mieszkańców gminy.

Czytaj więcej 

Projekty zrealizowane

Z powodzeniem zrealizowaliśmy szereg projektów dla mieszkańców z terenu naszej gminy.

Czytaj więcej 

Podkarpacki Bank Żywności

Od 2008 roku współpracujemy z Podkarpackim Bankiem Żywności, dzięki czemu dla mieszkańców gminy przekazywana jest potrzebna żywność.

Czytaj więcej 

Aktualności

 

0206Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz

Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz.

 

1702ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz we współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Domaradzu zaprasza mieszkańców Gminy Domaradz po skierowania uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej. Po skierowania można zgłaszać się do GOPS w Domaradzu w terminie do 30 kwietnia 2023 r.

 

Zobacz wszystkie 

Ważne informacje

 

 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI