Dostawa żywności

24 sierpień 2023

 

Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Czytaj więcej 
Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz

02 czerwiec 2023

 

Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz.

Czytaj więcej 
ZAPROSZENIE

17 luty 2023

 

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz we współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Domaradzu zaprasza mieszkańców Gminy Domaradz po skierowania uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej. Po skierowania można zgłaszać się do GOPS w Domaradzu w terminie do 30 kwietnia 2023 r.

Czytaj więcej 
Prośba o przekazanie 1,5% podatku nr. KRS: 0000253097

13 luty 2023

 

Drodzy Państwo, Członkowie, Przyjaciele, Darczyńcy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz, Mieszkańcy i Rodacy naszej Gminy, Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz w imieniu Członków Stowarzyszenia oraz całej Społeczności Gminy Domaradz serdecznie dziękuje Państwu za przekazanie 1% podatku za rok 2021. Jeszcze raz dziękując za Waszą życzliwość zwracamy się z prośbą o przekazanie 1,5% na wsparcie inicjatyw Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz. Każdy z Państwa w składanym zeznaniu podatkowym może wskazać konkretny cel przeznaczenia 1,5% np. sport, dzieci, osoby starsze, KGW, OSP, dzieci z Państwa Szkoły, działalność statutowa.

Czytaj więcej 
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA - PODPROGRAM 2020 - efekty

03 luty 2022

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz z terenu województwa podkarpackiego przy współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – październik 2021.

Czytaj więcej 
„Aby NIKT nie czuł się wykluczony ”

12 styczeń 2022

 

Sprawozdanie z zadania publicznego pod nazwą „Aby NIKT nie czuł się wykluczony ”.

Czytaj więcej 
Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

15 kwiecień 2021

 

W dniach 19 i 20 kwietnia 2021 r. będzie wydawana żywność dostarczana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020. Żywność będzie wydawana tylko osobom posiadającym skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu wg. następującego harmonogramu: 19 kwietnia – godz. 14:00-20:00 mieszkańcy Domaradza 20 kwietnia godz. 11:30-13:30 mieszkańcy Baryczy, godz. 14:30-16:00 mieszkańcy Golcowej Miejsce wydawania żywności: remiza OSP Domaradz Góra

Czytaj więcej 
Zaproszenie na warsztaty ekonomiczne

15 kwiecień 2021

 

Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Domaradz informuje, że w dniu 19 kwietnia 2020 w godz. 14:00-20:00 w Budynku OPS Domaradz Góra 657, odbędą się warsztaty ekonomiczne - broszura( zdalne - wydawnicze) jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020.Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy otrzymają broszurę "Finanse pod kontrolą". Zapraszamy!

Czytaj więcej 
Życzenia Wielkanocne

04 kwiecień 2021

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych przesyłamy dla wszystkich naszych Przyjaciół garść refleksji związanych z tym pełnym zadumy, ale jakże radosnym czasem. Życzy Zarząd Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz

Czytaj więcej 
Prośba o przekazanie 1% podatku nr. KRS: 0000253097

28 luty 2021

 

Prośba o przekazanie 1% podatku nr. KRS: 0000253097 za 2020 rok. Drodzy Państwo, Członkowie, Przyjaciele, Darczyńcy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz, Mieszkańcy i Rodacy naszej Gminy, Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz w imieniu Członków Stowarzyszenia oraz całej Społeczności Gminy Domaradz serdecznie dziękuje Państwu za przekazanie 1% podatku za rok 2019. Dzięki Waszej Państwo życzliwości zebraliśmy kwotę 2998 ,10 zł. Państwa życzeniem było, aby z w/w środków wesprzeć potrzeby: OSP DOMARADZ GÓRA (382,90 zł), DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE i SPECJALNEJ TROSKI (1029,5 zł), AKCJA E-LIFE (122 zł) PRZEDSZKOLE DOMARADZ (242,20 zł), SPORT (68,40 zł),OGÓLNIE CELE STATUTOWE ( 1031,90zł),pozostałe cele, w tym potrzebujący mieszkańcy gminy wskazani z imienia i nazwiska (121,20 zł). Z w/w środków jeszcze w 2020 r. wsparto OSP Domaradz Góra poprzez zakup latarek do hełmu, nasadek do sterowania ruchem oraz uchwytów do hełmu (łącznie 390 zł). Pragniemy poinformować, że podobnie jak w latach ubiegłych, w 2020 r. Stowarzyszenie wspólnie z Samorządem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznym oraz wolontariuszami we współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności pomagaliśmy najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gminy Domaradz poprzez wspieranie ich żywnością. W 2020 r. przekazaliśmy łącznie 72 ,6 ton żywności ponad 1350 najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej Gminy – kwalifikującym się do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Łącznie przekazano żywność o wartości 939 571,23 zł, w tym w ramach: Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - 323 915,28 zł; Programu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” - 589 655,95 zł Darowizna od Fundacji TVN 100 obiadów dziennie przez 10 dni (łącznie 1000 obiadów) na kwotę 26 000 zł Szanowni Państwo, Stowarzyszenie powołane w celu podejmowania inicjatyw wspólnie z mieszkańcami i na rzecz mieszkańców nie zatrudnia pracowników, działalność prowadzona jest społecznie, w ramach wolontariatu oraz dzięki ogromnej życzliwości i przychylności osób wrażliwych na człowieka potrzebującego. Korzystając z okazji Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz składa serdeczne podziękowania Wszystkim Osobom, które w tym trudnym okresie pandemii wspierały inicjatywy podejmowane przez Stowarzyszenie. Dziękujemy: Pani Dorocie Rosińskiej - Jęczmienionka – Dyrektor Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie oraz Jej Współpracownikom, Pani Grażynie Błażko – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu oraz Pracownikom GOP, Fundacji TVN nie jesteś sam z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Panią Dominikę Świerczewską – pełnomocnika, Panu Janowi Kędra – Wójtowi Gminy Domaradz, Panom strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Domaradz; dziękujemy za poświęconych wiele godzin nieodpłatnej pracy przy obsłudze dystrybucji żywności Wolontariuszom i Członkom Stowarzyszenia, w tym: Pani Bożenie Hunia i Jej Rodzinie, Pani Bożenie Zbiegień i Jej Rodzinie, Pani Agacie Herbut i Jej Rodzinie, Pani Justynie Kozubek i Jej Rodzinie, Panu Wiesławowi Sikora i Jego Rodzinie, dziękujemy Wszystkim bez, których realizacja podejmowanych inicjatyw nie byłyby możliwa. Bardzo dziękujemy Państwo Wam- Darczyńcom 1%; bez Waszego wsparcia działalność Stowarzyszenia, ograniczona ze względu na pandemię także byłaby niemożliwa. Szanowni Państwo, ze środków 1% wskazanych na cele statutowe przeznaczono: na utrzymanie strony www Stowarzyszenia(usługa hostingowi 184,50 zł, domena Domaradz.org- 123zł); pokrycie kosztów księgowości 400 zł (biuro rachunkowe)– posiadanie strony www i prowadzenie księgowości warunkuje realizację w/w inicjatyw. Z uwagi na pandemię nie wydaliśmy pozostałych środków na cele wskazane przez Darczyńców. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje : 1) Bernadeta Głód tel. 601 079 926, e-mail: bglod@interia.pl , 2) Krystyna Łobaza tel.601 084 771, e-mail: krystyna@agromasz.auto.pl, 3) Mariusz Augustynek tel. 669 281 414, e-mail: mariusz.augustynek@gmail.com , 4) Tomasz Bober e-mail: tbober@domaradz.pl . Co roku dokładnie rozliczamy się z podejmowanych inicjatyw oraz wydatkowanych środków a sprawozdania są ogólnodostępne na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ Korzystając z możliwości, że każdy polski podatnik może samodzielnie zadecydować do kogo trafi 1% podatku dochodowego, który należny jest państwu, jako organizacja pożytku publicznego zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% na wsparcie inicjatyw Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz. Każdy z Państwa w składanym zeznaniu podatkowym może wskazać konkretny cel przeznaczenia 1% np. sport, dzieci, osoby starsze, KGW, OSP lub inne odczuwane przez Państwa potrzeby (np. OSP w Golcowej, KGW w Baryczy, działalność statutowa, itp.) wpisujące się w działalność statutową Stowarzyszenia; Statut i cele działalności są zamieszczone na stronie WWW Stowarzyszenia: http://domaradz.org/ Będziemy wdzięczni, jeśli Państwo uznacie, że warto wesprzeć własne środowisko/miejscowość i wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz zrealizujemy oczekiwane inicjatywy dla dobra wspólnego, pomożemy potrzebującym mieszkańcom. Przekazanie 1% podatku nie jest trudne i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Wystarczy podać numer KRS 0000253097 Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz w składanym zeznaniu podatkowym za rok 2020. Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) jeśli ma taką wolę -organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę. Podatnik ma także prawo pozostać anonimowym i nie podawać swoich danych. Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekażą Urzędy Skarbowe w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Z góry serdecznie dziękujemy Państwu za przychylność do naszej prośby. Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz

Czytaj więcej 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI