„Aby NIKT nie czuł się wykluczony ”

12 styczeń 2022

 

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz pragnie poinformować, że  ze środków w wysokości 9 400 zł przyznanych z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie mieliśmy możliwość realizować Zadanie publiczne pod nazwą „Aby NIKT nie czuł się wykluczony ”.

Nasza inicjatywa wiąże się z potrzebą udzielenia najpilniejszej pomocy 72 mieszkańcom gminy Domaradz, powiat brzozowski, woj. podkarpackie.  Grupa odbiorców jest zróżnicowana zarówno ze względu na wiek jak i sytuację życiową oraz materialną. Spośród najbardziej potrzebujących 72 osób pomocą objęto osoby o niskich dochodach, dotknięte ubóstwem materialnym, patologiami,  niepełnosprawne, schorowane, samotne osoby starsze. Zdiagnozowana i wybrana do wsparcia  grupa dotknięta jest wieloma problemami, które powodują izolację od społeczeństwa oraz poczucie samotności, niezrozumienia, odrzucenia, zagubienia, bezradności i lęku, szczególnie odczuwalne w czasie  pandemii korona wirusa.

 

Zgodnie ze złożoną Ofertą o realizację zadania publicznego pt. „ Aby NIKT nie czuł się wykluczony", ze środków przyznanych z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie zakupiono artykuły spożywcze . Asortyment uzgodniono wcześniej z mieszkańcami potrzebującymi pomocy. Przygotowano 72 paczki, które przekazano do 72 gospodarstw rodzinnych z uwzględnieniem liczby odbiorców w danej rodzinie; zarówno osób samotnych jak i do rodzin kilku osobowych. Odbiorcy są zróżnicowani zarówno ze względu na wiek jak i sytuację życiową oraz materialną.

 

Jak przewidzieliśmy w Ofercie, niestety wystąpiły dodatkowe obostrzenia ze względu na epidemię COVID-19, jak również przypadki kwarantanny. Dla bezpieczeństwa nie zostało zorganizowane zaplanowane spotkanie integracyjne. W tej sytuacji do każdego odbiorcy z zachowaniem wymaganych obostrzeń dotarli osobiście wolontariusze, przekazując pomoc w postaci paczki.  Z każdym przedstawicielem rodzin- odbiorców podczas wizyty przeprowadzono wywiad na temat jego indywidualnych potrzeb, zapytano również o potrzebujących mieszkańców w sąsiedztwie aby przy najbliższej okazji także nieobjętych wsparciem zaoferować pomoc.  Zebrane informacje, w tym o osobach, które straciły pracę, dotknięte zostały chorobą lub innymi życiowymi problemami  pomogą członkom Stowarzyszenia- Oferenta w przygotowaniu oferty indywidualnego wsparcia i pomocy adekwatnej do oczekiwań. W sytuacji dużych odległości i trudności z dotarciem do gospodarstw odbiorców cennym wsparciem wolontariuszy były przyznane środki budżetowe na paliwo.

 

W realizację Zadania zaangażowanych było 15 wolontariuszy, którzy świadczyli pomoc po min. 60 godz.

W szczególności w zależności od predyspozycji, wiedzy i kompetencji Wolontariusze angażowali się w: aktualizację zdiagnozowanych mieszkańców gminy Domaradz potrzebujących pomocy i wsparcia w postaci niezbędnych artykułów pierwszej potrzeby oraz żywności, ustalenie i zakupienie artykułów, przygotowanie paczek, dotarcie osobiście do każdego odbiorcy z zachowaniem wymaganych obostrzeń, przekazując pomoc w postaci paczki, kompletowanie dokumentacji z realizacji Zadania, przygotowanie sprawozdania. Podpisano 15 porozumień o wolontariat (w dokumentacji Oferenta).

 

Cennym rezultatem jest ogromna wdzięczność mieszkańców, którzy przed Świętami Bożego Narodzenia otrzymali paczki żywnościowe. Doświadczając życzliwości uwierzyli, że nie są zapomniani, zachęcani aby zgłaszali swoje potrzeby byli otwarci na pomoc, wskazywali także potrzebujących sąsiadów.

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz wraz z obdarowanymi mieszkańcami Gminy Domaradz  bardzo dziękuje Województwu Podkarpackiemu – Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Rzeszowie za przyznane wsparcie.

Wyrazy wdzięczności przekazujemy także wszystkim Wolontariuszom, a w szczególności  Pani Bożenie Hunia. Dziękujemy.