Dodatkowe skierowania na pomoc żywnościową

20 luty 2016

 

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu mogą zgłaszać się dodatkowe osoby (nie dotyczy osób które już mają skierowania), które chcą otrzymać pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 i spełniają wymagania programu. Dystrybucję żywności prowadzić będzie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Więcej informacji w załączniku.