Dostawa żywności

24 sierpień 2023

 

W dniu 25 sierpnia 2023 r. w godz. 13:00 - 18:00 będzie wydawana żywność dostarczana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020.

Żywność będzie wydawana tylko osobom posiadającym skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu

Miejsce wydawania żywności:

• budynek OSP Domaradz-Góra

Harmonogram wydawania:

• 13:00 mieszkańcy Baryczy

• 14:30 - mieszkańcy Golcowej

• 16:00 - mieszkańcy Domaradza