Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

31 październik 2018

 

W dniach 5 i 6 listopada 2018r.  będzie wydawana żywność dostarczana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020.

Żywność będzie wydawana tylko osobom posiadającym skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu wg. następującego harmonogramu:

  • 5 listopada – godz. 15:00-18:00 mieszkańcy Domaradza
  • 6 listopada
    • godz. 9:00-11:00 mieszkańcy Baryczy,
    • godz. 12:00-15:30 mieszkańcy Golcowej

Miejsce wydawania żywności:

Remiza OSP Domaradz