Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

16 styczeń 2019

 

W dniach 24 i 25 stycznia 2019 r.  będzie wydawana żywność dostarczana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020. Żywność będzie wydawana tylko osobom posiadającym skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu wg. następującego harmonogramu:

  • 24 stycznia – godz. 15:00-18:00 mieszkańcy Golcowej
  • 25 stycznia
    • godz. 10:00-12:00 mieszkańcy Baryczy,
    • godz. 13:00-16:00 mieszkańcy Domaradza

Miejsce wydawania żywności:

  • remiza OSP Domaradz