Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

01 kwiecień 2019

 

W dniach 8 i 9 kwietnia 2019 r.  będzie wydawana żywność dostarczana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020.

Żywność będzie wydawana tylko osobom posiadającym skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu wg. następującego harmonogramu:

  • 8 kwietnia – godz. 15:00-18:00 mieszkańcy Golcowej
  • 9 kwietnia
    • godz. 10:30-12:00 mieszkańcy Baryczy,
    • godz. 15:00-18:00 mieszkańcy Domaradza

Miejsce wydawania żywności:

  • remiza OSP Domaradz