Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

07 luty 2020

 

W dniach 10 i 11 lutego 2020r.  będzie wydawana żywność dostarczana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020.

Żywność będzie wydawana tylko osobom posiadającym skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu wg. następującego harmonogramu:

  • 10 luty – godz. 15:00-18:00 mieszkańcy Golcowej
  • 11 luty
    • godz. 10:00-12:00 mieszkańcy Baryczy,
    • godz. 14:00-18:00 mieszkańcy Domaradza

Miejsce wydawania żywności:

  • remiza OSP Domaradz GóraC:\Users\Bank5\Desktop\BANK ŻYWNOŚCI\Dokumenty-wzory\POPZ-logotypy_mini.jpg