Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

07 marzec 2020

 

 

C:\Users\Bank5\Desktop\BANK ŻYWNOŚCI\Dokumenty-wzory\POPZ-logotypy_mini.jpg

W dniach 9 i 10 marca 2020r.  będzie wydawana żywność dostarczana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020.

Żywność będzie wydawana tylko osobom posiadającym skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu wg. następującego harmonogramu:

  • 9 marca  – godz. 15:00-18:00 mieszkańcy Domaradza
  • 10 marca
    • godz. 10:00-12:00 mieszkańcy Baryczy,
    • godz. 13:00-15:30 mieszkańcy Golcowej

Miejsce wydawania żywności:

  • remiza OSP Domaradz Góra