Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

15 kwiecień 2021

 

W dniach 19 i 20 kwietnia 2021 r.  będzie wydawana żywność dostarczana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020.

Żywność będzie wydawana tylko osobom posiadającym skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu wg. następującego harmonogramu:

  • 19 kwietnia – godz. 14:00-20:00 mieszkańcy Domaradza
  • 20 kwietnia
    • godz. 11:30-13:30 mieszkańcy Baryczy,
    • godz. 14:30-16:00 mieszkańcy Golcowej

Miejsce wydawania żywności:

  • remiza OSP Domaradz Góra

dostawa żywności