I Podkarpackie Forum Obywatelskie – zgłoś swój udział!

12 wrzesień 2016

 

Nowe przepisy i pieniądze unijne na sfinansowanie projektów dla społeczności lokalnej to  tematy, które szczególnie interesują stowarzyszenia i fundacje działające na Podkarpaciu oraz samorządowców. Odpowiedzią na potrzebę wymiany informacji jest I Podkarpackie Forum Obywatelskie. 24 września przez cały dzień w Rzeszowie będą rozmawiać ze sobą, aby dojść do wspólnych wniosków i wzmocnić współpracę. Rozpoczęła się rejestracja na to wydarzenie.

Samorząd Województwa Podkarpackiego i Podkarpacka Rada Działalności Pożytku Publicznego, organizatorzy przedsięwzięcia, kierują zaproszenie do wszystkich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i grup zrzeszonych na Podkarpaciu. Chcą poruszyć nie tylko kwestie ostatnich zmian ustaw wpływających na działania organizacji, ale także wymienić się informacjami, aby wzmocnić współpracę z samorządem. Na spotkaniu nie może zabraknąć również samorządowców i urzędników.

Gościem forum będzie między innymi Wojciech Kaczmarczyk, sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania, Pełnomocnik Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego. Przekaże informacje o podejmowanych działaniach rządu wynikających z „Program rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”, o którym możemy przeczytać na stronie pełnomocnika. Na spotkaniu będzie można zadawać pytania, a organizatorzy liczą na dyskusję. Przydatne informacje przekażą również m.in. przedstawiciele organizacji obywatelskich, samorządów, świata nauki i mediów. Na placu przed budynkiem urzędu marszałkowskiego odbędzie się piknik obywatelski, na którym wystawcy ze spółdzielni socjalnych i Zakładów Aktywności Zawodowej będą sprzedawać rękodzieło, produkty regionalne i wyroby własnej produkcji.

Formularz zgłoszeniowy online jest opublikowany na stronie www.pforzeszow.evenea.pl. Należy rejestrować się do 19 września 2016, podając między innymi chęć wzięcia udziału w dyskusji panelowej. Rozmowy będą dotyczyć edukacji, ochrony zdrowia, współpracy z mediami oraz pięciu innych, równie ważnych obszarów działalności organizacji i samorządów. Organizatorom zależy na wypracowaniu rekomendacji, które będą mogły posłużyć lepszej realizacji wyzwań, jakie stoją przed samorządowcami i liderami organizacji obywatelskich.

Pomysłodawcą i inicjatorem Forum jest Samorząd Województwa Podkarpackiego, Oddział współpracy z samorządami i organizacjami Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego. Współorganizatorem jest Podkarpacka Rada Działalności Pożytku Publicznego, której trzecia kadencja rozpoczęła się w kwietniu tego roku. Jednym z celów działalności rady jest integracja stowarzyszeń i fundacji oraz wzmacnianie współpracy z samorządem wojewódzkim. Tego typu spotkania na poziomie wojewódzkim odbywają się niezwykle rzadko na Podkarpaciu, więc jest to niepowtarzalna okazja do poruszenia ważnych kwestii dla dalszego rozwoju województwa i wzmocnienia współpracy międzysektorowej mieszkańców z samorządowcami.

Warto zajrzeć także na stronę www.ngo.podkarpackie.pl, która ma służyć wymianie informacji między samorządem wojewódzkim a podkarpackimi stowarzyszeniami i fundacjami. Tam znajdziecie Państwo również bieżące informacje o działalności Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.