PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA - PODPROGRAM 2020 - efekty

03 luty 2022

 

POPŻ PODPROGRAM 2020 – efekty

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz z terenu województwa podkarpackiego przy współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – październik 2021.

 

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

- warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, mus jabłkowy, powidła śliwkowe, fasolka po bretońsku); 

- skrobiowe (makaron jajeczny, płatki owsiane, ryż biały, kasza jęczmienna, herbatniki maślane, kawa zbożowa rozpuszczalna),

- mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),

-mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),

-cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),

-tłuszcze (olej rzepakowy).

Pomoc żywnościowa trafiła do 1046 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa podkarpackiego.

 

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

- 66,87 ton żywności;

-1046 paczek żywnościowych;

W ramach POPŻ Podprogram 2020 dla 30 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  3 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących.

Warsztaty pt "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze Ekonomii Społecznej" przeprowadzono trzykrotnie. W każdym spotkaniu warsztatowym uczestniczyło 10 osób. Zagadnienia obejmowały m.in.;

1)Charakterystyka przedsiębiorstw społecznych (cechy)

2) Podstawy prawne funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej ze szczególnym naciskiem na podmioty prowadzące działalność gospodarczą

3) Wybór formy prawnej dla podmiotu ekonomii społecznej (zalety i wady, szanse i zagrożenia)

4) Przedsiębiorstwo społeczne – cechy i charakterystyka

5) Funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych przy fundacjach i stowarzyszeniach

6) ZAZ, CIS, KIS – zasady prowadzenia działalności gospodarczej i zakładania

7) Charakterystyka funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego przy spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

8) Prowadzenie działalności statutowej i integracyjnej przedsiębiorstw społecznych

9) KAPRES 

10) Formularze rejestracyjne – działalność gospodarcza w PES- omówienie

15) Social media i działania marketingowe

16) Jak budować przekaz i komunikację PS ze światem zewnętrznym

17) Omówienie kwestii podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w PS

18) VAT

19) Sprawozdania finansowe, wzory, formularze- omówienie w działaniach PS

20) Skutki prawno-finansowe nieprawidłowo prowadzonej księgowości

21) Omówienie różnic w funkcjonowaniu i rozliczaniu PS a firm komercyjnych

22) Promocja w mediach

23) Budowanie partnerstw i nawiązywanie współpracy

24) Jak stworzyć ofertę PS

25) Sprzedaż usług/produktów PS

26) Obsługa klienta.

 

Sporządziła : Bernadeta Głód

 dostawa żywności