PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2017

15 wrzesień 2017

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz uczestniczy kolejny rok w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2017 jako Organizacja Partnerska Lokalna. Informacje o programie w załączeniu.