Prośba o przekazanie 1% podatku nr. KRS: 0000253097

22 styczeń 2016

 

Drodzy Państwo, Członkowie, Przyjaciele, Darczyńcy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz, Mieszkańcy i Rodacy naszej Gminy.

Korzystając z możliwości, że każdy polski podatnik może samodzielnie zadecydować do kogo trafi 1% podatku dochodowego, który należny jest państwu, jako organizacja pożytku publicznego zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% na wsparcie inicjatyw Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz.

Każdy z Państwa w składanym zeznaniu podatkowym może wskazać konkretny cel przeznaczenia 1% np. sport, dzieci, osoby starsze, KGW, OSP lub inne odczuwane przez Państwa potrzeby wpisujące się w działalność statutową Stowarzyszenia; cele działalności jak również relacje z realizacji inicjatyw są zamieszczone na stronie WWW Stowarzyszenia.

Będziemy wdzięczni, jeśli Państwo uznacie, że warto wesprzeć własne środowisko/miejscowość i wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz zrealizujemy oczekiwane inicjatywy dla dobra wspólnego, pomożemy potrzebującym mieszkańcom

Stowarzyszenie powołane w celu podejmowania inicjatyw wspólnie z mieszkańcami i na rzecz mieszkańców nie zatrudnia pracowników, działalność prowadzona jest społecznie a niezbędne środki pozyskiwane są ze składek członkowskich, z dotacji (gdzie wymagany jest często wkład własny) oraz 1% za który serdecznie Państwu dziękujemy.

Pragniemy poinformować, że podobnie jak w latach ubiegłych Stowarzyszenie wspólnie z Samorządem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznym oraz wolontariuszami we współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności przekazaliśmy łącznie 32,77964 ton żywności. najbardziej potrzebującym 615 mieszkańcom naszej Gminy – kwalifikujących się do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Co roku dokładnie rozliczamy się z podejmowanych inicjatyw oraz wydatkowanych środków a sprawozdania są ogólnodostępne na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/

Wszystkim Darczyńcom z góry serdecznie dziękujemy!

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz - nr KRS 0000253097

Przekazanie 1% podatku nie jest trudne i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Wystarczy podać numerKRS 0000253097 Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz w składanym zeznaniu podatkowym za rok 2015.

Numer KRS wpisujemy w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) i wyliczamy kwotę”. Resztą zajmie się urząd skarbowy.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Trzeba wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)
 
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są \\\\\\\"Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP\\\\\\\") wpisujemy Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz oraz nr KRS 0000253097
Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla organizacji pożytku publicznego, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof).
 
Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) jeśli ma taką wolę organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę.
 
Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.