Prośba o przekazanie 1% podatku nr. KRS: 0000253097

13 styczeń 2017

 

Prośba o przekazanie 1% podatku nr. KRS: 0000253097

 

Drodzy Państwo, Członkowie, Przyjaciele, Darczyńcy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz, Mieszkańcy i Rodacy naszej Gminy,

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz w imieniu Członków Stowarzyszenia oraz całej Społeczności Gminy Domaradz serdecznie dziękuje Państwu za przekazanie 1% podatku za rok 2015.

Dzięki Waszej życzliwości zebraliśmy kwotę 4 088, 10 zł, z której zgodnie z Państwa życzeniem przekazaliśmy m.in.: 1079 zł na rzecz dzieci niepełnosprawnych, 645 zł dla chorej Marioli oraz chorego Rafała – 815 zł.

Co roku dokładnie rozliczamy się z podejmowanych inicjatyw oraz wydatkowanych środków a sprawozdania są ogólnodostępne na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/

Korzystając z możliwości, że każdy polski podatnik może samodzielnie zadecydować do kogo trafi 1% podatku dochodowego, który należny jest państwu,  jako organizacja pożytku publicznego zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% na wsparcie inicjatyw Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz.

Każdy z Państwa w składanym zeznaniu podatkowym może wskazać konkretny cel przeznaczenia 1% np. sport, dzieci, osoby starsze, KGW, OSP lub inne odczuwane przez Państwa potrzeby (np. dla Wiktorii Szałajko, OSP w Golcowej, KGW w Baryczy, działalność statutowa,  itp.)  wpisujące się w działalność statutową Stowarzyszenia; cele działalności jak również relacje z realizacji inicjatyw są zamieszczone na stronie WWW Stowarzyszenia: http://domaradz.org/

Będziemy wdzięczni, jeśli Państwo uznacie, że warto wesprzeć własne środowisko/miejscowość i wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz zrealizujemy oczekiwane inicjatywy dla dobra wspólnego, pomożemy potrzebującym mieszkańcom.

W obecnej akcji o wsparcie bardzo proszą:

·         12 letnia Wiktoria Szałajko oraz 15 letnio Patryk Froń z Domaradza na zakup wózków inwalidzkich,

·         Mariola Wójcik i Rafał Augustyn z Domaradza na kontynuację leczenia

·         Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Domaradzu dla swoich podopiecznych,

Stowarzyszenie powołane w celu podejmowania inicjatyw wspólnie z mieszkańcami i na rzecz mieszkańców nie zatrudnia pracowników, działalność prowadzona jest społecznie a niezbędne środki pozyskiwane są ze składek członkowskich, z dotacji (gdzie wymagany jest często wkład własny) oraz 1% za który serdecznie Państwu dziękujemy.

         Pragniemy poinformować, że podobnie jak w latach ubiegłych, Stowarzyszenie wspólnie z Samorządem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz wolontariuszami we współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności uczestniczy w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz w programie WOW (dot. produktów rolnych). W okresie 2015/2016 przekazaliśmy łącznie 80,3 ton żywności na wartość 195,7 tys. zł. najbardziej potrzebującym 615 mieszkańcom naszej Gminy – kwalifikującym się do pomocy. W okresie 2016/2017 wzrosła liczba uprawnionych objęciem pomocą do 806 mieszkańców Gminy Domaradz.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

 Przekazanie 1% podatku nie jest trudne i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Wystarczy podać numer KRS 0000253097 Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz w składanym zeznaniu podatkowym za rok 2016.

Numer KRS wpisujemy w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) i wyliczamy kwotę”. Resztą zajmie się urząd skarbowy.

Trzeba wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\") wpisujemy Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz oraz nr KRS 0000253097
Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla organizacji pożytku publicznego, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof).
 
Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) jeśli ma taką wolę -organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę.
 Podatnik ma także prawo pozostać anonimowym i nie podawać swoich danych.
Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekażą Urzędy Skarbowe w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Z góry serdecznie dziękujemy Państwu za przychylność do naszej prośby.

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz