Prośba o przekazanie 1% podatku nr. KRS: 0000253097

07 luty 2020

 

Drodzy Państwo, Członkowie, Przyjaciele, Darczyńcy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz, Mieszkańcy i Rodacy naszej Gminy,

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz w imieniu Członków Stowarzyszenia oraz całej Społeczności Gminy Domaradz serdecznie dziękuje Państwu za przekazanie 1% podatku za rok 2018.

Dzięki Waszej życzliwości zebraliśmy kwotę 2 382,80 , z której zgodnie z Państwa życzeniem przekazaliśmy m.in.: 730 zł na rzecz dzieci niepełnosprawnych, 900 zł pokrycie kosztów paliwa obsługi pomocy żywnościowej, w tym 300zł wolontariatu młodzieży podczas zbiórki świątecznej; utrzymanie strony www Stowarzyszenia( 147,6 zł home.pl + 124,48 zł domena), zabezpieczenie prowadzenia prawidłowej księgowości przez biuro zewnętrzne -400zł.  

Co roku dokładnie rozliczamy się z podejmowanych inicjatyw oraz wydatkowanych środków a sprawozdania są ogólnodostępne na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/

Korzystając z możliwości, że każdy polski podatnik może samodzielnie zadecydować do kogo trafi 1% podatku dochodowego, który należny jest państwu,  jako organizacja pożytku publicznego zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% na wsparcie inicjatyw Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz.

Każdy z Państwa w składanym zeznaniu podatkowym może wskazać konkretny cel przeznaczenia 1% np. sport, dzieci, osoby starsze, KGW, OSP lub inne odczuwane przez Państwa potrzeby (np. dla Wiktorii Szałajko, OSP w Golcowej, KGW w Baryczy, działalność statutowa,  itp.)  wpisujące się w działalność statutową Stowarzyszenia; cele działalności jak również relacje z realizacji inicjatyw są zamieszczone na stronie WWW Stowarzyszenia: http://domaradz.org/

Będziemy wdzięczni, jeśli Państwo uznacie, że warto wesprzeć własne środowisko/miejscowość i wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz zrealizujemy oczekiwane inicjatywy dla dobra wspólnego, pomożemy potrzebującym mieszkańcom.

Stowarzyszenie powołane w celu podejmowania inicjatyw wspólnie z mieszkańcami i na rzecz mieszkańców nie zatrudnia pracowników, działalność prowadzona jest społecznie a niezbędne środki pozyskiwane są ze składek członkowskich, z dotacji (gdzie wymagany jest często wkład własny) oraz 1% za który serdecznie Państwu dziękujemy.

Pragniemy poinformować, że podobnie jak w latach ubiegłych, Stowarzyszenie wspólnie z Samorządem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz wolontariuszami we współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności uczestniczy w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym . W 2019 roku przekazaliśmy łącznie 52,9 ton żywności najbardziej potrzebującym 1365 mieszkańcom naszej Gminy – kwalifikującym się do pomocy.