Przypomnienie o kontynuacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

06 luty 2016

 

Przypominamy, że Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz kontynuuje uczestnictwo w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy  Najbardziej Potrzebującym.

Wszelkie informacje dostępne są w załączniku.