Spotkania dla osób pozostających bez zatrudnienia w Domaradzu, Baryczy i Golcowej.

06 marzec 2018

 

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz serdecznie zaprasza  osoby pozostające bez zatrudnienia na spotkania, które odbędą się w sali Narad Urzędu Gminy w Domaradzu w dniu 09 marca o godz. 10.00, w Baryczy 13 marca 2018 godz.12-14 sala poniżej Kościoła, w Golcowej 13 marca godz.9-11 budynek na stadionie.
Podczas spotkania można będzie uzyskać więcej informacji o możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach projektu pn. „Sięgnij po zawód”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII. Regionalny rynek pracy Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne lub bierne zawodowo:

- które ukończyły 30 r.ż.

- posiadających niskie wykształcenie tj. co najwyżej średnie,

- zamieszkujących  na terenie województwa podkarpackiego w jednym z powiatów (według kodeksu cywilnego): jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski ziemski, leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski, kolbuszowski, leżajski, przeworski.

 

W ramach projektu oferujemy:

- płatne 6 miesięczne staże zawodowe

- szkolenia zawodowe   i kompetencyjne

- wsparcie  psychologa i doradcy zawodowego

- pośrednictwo pracy

 

Zapewniamy:

- zwrot kosztów dojazdu/ opieki nad dziećmi

- stypendium szkoleniowe

- catering

- materiały szkoleniowe