Spotkanie warsztatowe dot. możliwości skorzystania ze wsparcia na rzecz podjęcia zatrudnienia w ramach POPŻ 2014-2020

30 styczeń 2018

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz informuje, że w dniu 02.02. 2018 r. odbędzie się spotkanie warsztatowe dot. możliwości skorzystania ze wsparcia na rzecz podjęcia zatrudnienia.  Więcej informacji w załączniku.