Warsztaty dietetyczne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

20 listopad 2018

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz
informuje, że w dniu
27 listopada 2018 r. w godz.  16:00 – 18:00 w Budynku przy stadionie w Golcowej
odbędą się warsztaty dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018.Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapraszamy!