Wybory samorządowe 2024 r.

05 kwiecień 2024

 

KOCHANI MIESZKAŃCY GMINY DOMARADZ

 Jako rodaczka Domaradza będąc współzałożycielką i przez 17 lat Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz całym sercem zachęcam Was do pójścia na WYBORY w dniu 7 kwietnia 2024 roku.

Gdy w 2006 r. zakładaliśmy Stowarzyszenie byliśmy młodymi ludźmi mocno zmotywowanymi do społecznego działania.

 Przez te lata udało się wygrać kilkanaście ogólnopolskich konkursów i pozyskać środki na realizację różnych inicjatyw skierowanych do dzieci, młodzieży i starszych. Przez 15 lat dzięki Podkarpackiemu Bankowi Żywności w Rzeszowie ok. 1400 najbardziej potrzebujących mieszkańców (kryteria ustalało MPiPS)otrzymywało paczki żywnościowe.

Szanowni Mieszkańcy

Władze Gminy i Powiatu reprezentujące Was Mieszkańców, Wasze Rodziny: Rodziców, Dzieci, Dziadków, Wnuki, Osoby Samotne w każdych warunkach i w każdym czasie mają bardzo duże możliwości jeśli tylko chcą je wykorzystać aby rozwijać Gminę i poprawiać warunki życia jej mieszkańców.

Tak duża grupa mieszkańców kwalifikująca się co roku do wsparcia poprzez Podkarpacki Bank Żywności świadczy, że jest wiele do zrobienia.

Drodzy Mieszkańcy

Zapoznałam się z programami Komitetów Wyborczych, znam kandydatów na Wójtów, którzy zbudowali zespoły z kandydatów na radnych aby realizować swoje programy. Znam także kandydatów do Rady Powiatu Brzozowskiego.

Osobiście uważam, że skarbem dla gminy są ludzie młodzi, z bogactwem wiedzy i umiejętności, którzy z motywacją do działania, swoimi wartościami, odwagą do pełnienia trudnych funkcji i otwartością chcą jako zespół realizować z pełną odpowiedzialnością program, który stworzyli( jak zapewniają) po dotarciu do ludzi młodych, w średnim i w starszym wieku.

Drodzy Mieszkańcy

Kandydaci liczą na Wasz głos, a każdy z nas ma wpływ na miejsce, w którym żyje, dorastają nasze dzieci, nasze wnuki, poprzez odważne zgłaszanie potrzeb, osobiste zaangażowanie, wybranie ludzi, którym zaufamy, którzy deklarują swoje zaangażowanie w zmiany żeby mieszkańcom żyło się lepiej.

Wierzę, że wybrani zostaną ludzie pełni szacunku, wrażliwi na innych, szanujący słuszne społeczne standardy dobrego wychowania, przyzwoitości, osobiste przekonania, zwyczaj i tradycje.

                         

                          Z wyrazami szacunku

                              Bernadeta Głód