Zaproszenie na Walne Zebranie

03 czerwiec 2018

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY DOMARADZ uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Członków w dniu 09 czerwca 2018 r. (sobota) o godz. 19.30 w biurze Stowarzyszenia w Domaradzu- budynek Gminnego Ośrodka Kultury, piwnica wejście od klatki schodowej Domu Nauczyciela

Porządek Walnego Zebrania:
Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu.
Wybór Przewodniczącego i sekretarza/protokolanta Zebrania.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Uchwalenie Porządku i Regulaminu obrad.
Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2017.
Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w tym sprawozdania finansowego za rok 2017.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
Dyskusja o kierunkach działania Stowarzyszenia w następnej kadencji.
Wolne wnioski.
Przyjęcie wypracowanych wniosków.
Zamknięcie obrad.
                                                                                                                                                               

ZARZĄD Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz