Życzenia Wielkanocne

04 kwiecień 2021

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych przesyłamy dla wszystkich naszych Przyjaciół garść refleksji związanych z tym pełnym zadumy, ale jakże radosnym czasem. Życzy Zarząd Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz

Czytaj więcej 
Prośba o przekazanie 1% podatku nr. KRS: 0000253097

28 luty 2021

 

Prośba o przekazanie 1% podatku nr. KRS: 0000253097 za 2020 rok. Drodzy Państwo, Członkowie, Przyjaciele, Darczyńcy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz, Mieszkańcy i Rodacy naszej Gminy, Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz w imieniu Członków Stowarzyszenia oraz całej Społeczności Gminy Domaradz serdecznie dziękuje Państwu za przekazanie 1% podatku za rok 2019. Dzięki Waszej Państwo życzliwości zebraliśmy kwotę 2998 ,10 zł. Państwa życzeniem było, aby z w/w środków wesprzeć potrzeby: OSP DOMARADZ GÓRA (382,90 zł), DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE i SPECJALNEJ TROSKI (1029,5 zł), AKCJA E-LIFE (122 zł) PRZEDSZKOLE DOMARADZ (242,20 zł), SPORT (68,40 zł),OGÓLNIE CELE STATUTOWE ( 1031,90zł),pozostałe cele, w tym potrzebujący mieszkańcy gminy wskazani z imienia i nazwiska (121,20 zł). Z w/w środków jeszcze w 2020 r. wsparto OSP Domaradz Góra poprzez zakup latarek do hełmu, nasadek do sterowania ruchem oraz uchwytów do hełmu (łącznie 390 zł). Pragniemy poinformować, że podobnie jak w latach ubiegłych, w 2020 r. Stowarzyszenie wspólnie z Samorządem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznym oraz wolontariuszami we współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności pomagaliśmy najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gminy Domaradz poprzez wspieranie ich żywnością. W 2020 r. przekazaliśmy łącznie 72 ,6 ton żywności ponad 1350 najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej Gminy – kwalifikującym się do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Łącznie przekazano żywność o wartości 939 571,23 zł, w tym w ramach: Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - 323 915,28 zł; Programu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” - 589 655,95 zł Darowizna od Fundacji TVN 100 obiadów dziennie przez 10 dni (łącznie 1000 obiadów) na kwotę 26 000 zł Szanowni Państwo, Stowarzyszenie powołane w celu podejmowania inicjatyw wspólnie z mieszkańcami i na rzecz mieszkańców nie zatrudnia pracowników, działalność prowadzona jest społecznie, w ramach wolontariatu oraz dzięki ogromnej życzliwości i przychylności osób wrażliwych na człowieka potrzebującego. Korzystając z okazji Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz składa serdeczne podziękowania Wszystkim Osobom, które w tym trudnym okresie pandemii wspierały inicjatywy podejmowane przez Stowarzyszenie. Dziękujemy: Pani Dorocie Rosińskiej - Jęczmienionka – Dyrektor Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie oraz Jej Współpracownikom, Pani Grażynie Błażko – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu oraz Pracownikom GOP, Fundacji TVN nie jesteś sam z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Panią Dominikę Świerczewską – pełnomocnika, Panu Janowi Kędra – Wójtowi Gminy Domaradz, Panom strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Domaradz; dziękujemy za poświęconych wiele godzin nieodpłatnej pracy przy obsłudze dystrybucji żywności Wolontariuszom i Członkom Stowarzyszenia, w tym: Pani Bożenie Hunia i Jej Rodzinie, Pani Bożenie Zbiegień i Jej Rodzinie, Pani Agacie Herbut i Jej Rodzinie, Pani Justynie Kozubek i Jej Rodzinie, Panu Wiesławowi Sikora i Jego Rodzinie, dziękujemy Wszystkim bez, których realizacja podejmowanych inicjatyw nie byłyby możliwa. Bardzo dziękujemy Państwo Wam- Darczyńcom 1%; bez Waszego wsparcia działalność Stowarzyszenia, ograniczona ze względu na pandemię także byłaby niemożliwa. Szanowni Państwo, ze środków 1% wskazanych na cele statutowe przeznaczono: na utrzymanie strony www Stowarzyszenia(usługa hostingowi 184,50 zł, domena Domaradz.org- 123zł); pokrycie kosztów księgowości 400 zł (biuro rachunkowe)– posiadanie strony www i prowadzenie księgowości warunkuje realizację w/w inicjatyw. Z uwagi na pandemię nie wydaliśmy pozostałych środków na cele wskazane przez Darczyńców. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje : 1) Bernadeta Głód tel. 601 079 926, e-mail: bglod@interia.pl , 2) Krystyna Łobaza tel.601 084 771, e-mail: krystyna@agromasz.auto.pl, 3) Mariusz Augustynek tel. 669 281 414, e-mail: mariusz.augustynek@gmail.com , 4) Tomasz Bober e-mail: tbober@domaradz.pl . Co roku dokładnie rozliczamy się z podejmowanych inicjatyw oraz wydatkowanych środków a sprawozdania są ogólnodostępne na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ Korzystając z możliwości, że każdy polski podatnik może samodzielnie zadecydować do kogo trafi 1% podatku dochodowego, który należny jest państwu, jako organizacja pożytku publicznego zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% na wsparcie inicjatyw Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz. Każdy z Państwa w składanym zeznaniu podatkowym może wskazać konkretny cel przeznaczenia 1% np. sport, dzieci, osoby starsze, KGW, OSP lub inne odczuwane przez Państwa potrzeby (np. OSP w Golcowej, KGW w Baryczy, działalność statutowa, itp.) wpisujące się w działalność statutową Stowarzyszenia; Statut i cele działalności są zamieszczone na stronie WWW Stowarzyszenia: http://domaradz.org/ Będziemy wdzięczni, jeśli Państwo uznacie, że warto wesprzeć własne środowisko/miejscowość i wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz zrealizujemy oczekiwane inicjatywy dla dobra wspólnego, pomożemy potrzebującym mieszkańcom. Przekazanie 1% podatku nie jest trudne i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Wystarczy podać numer KRS 0000253097 Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz w składanym zeznaniu podatkowym za rok 2020. Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) jeśli ma taką wolę -organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę. Podatnik ma także prawo pozostać anonimowym i nie podawać swoich danych. Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekażą Urzędy Skarbowe w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Z góry serdecznie dziękujemy Państwu za przychylność do naszej prośby. Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz

Czytaj więcej 
Życzenia świąteczne

17 grudzień 2020

 

"Na tegoroczne radosne święta i zbliżający Nowy Rok, niechaj Jezus siła niepojęta rozjaśni każdy życia mrok". Życzy Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz

Czytaj więcej 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

15 grudzień 2020

 

Do końca grudnia 2020 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu mogą zgłaszać się telefonicznie (134347041 w. 40,41) osoby, które chcą otrzymać pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Dystrybucję żywności prowadzić będzie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaradzu, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w tutejszym Ośrodku.

Czytaj więcej 
Warsztaty kulinarne w Domaradzu

13 marzec 2020

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz informuje, że w dniu 19 marca 2020 r. w godz. 9:00 – 11:00 w Urzędzie Gminy Domaradz ( sala nr 1) odbędą się warsztaty kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapraszamy!

Czytaj więcej 
Warsztaty dietetyczne

07 marzec 2020

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz informuje, że w dniu 12 marca 2020 r. w godz. 16:00 – 18:00 w Urzędzie Gminy Domaradz ( sala nr 1) odbędą się warsztaty dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapraszamy!

Czytaj więcej 
Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

07 marzec 2020

 

W dniach 9 i 10 marca 2020r. będzie wydawana żywność dostarczana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020. Żywność będzie wydawana tylko osobom posiadającym skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu wg. następującego harmonogramu: 9 marca – godz. 15:00-18:00 mieszkańcy Domaradza 10 marca godz. 10:00-12:00 mieszkańcy Baryczy, godz. 13:00-15:30 mieszkańcy Golcowej Miejsce wydawania żywności: remiza OSP Domaradz Góra

Czytaj więcej 
Warsztaty kulinarne w Domaradzu

17 luty 2020

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz informuje, że w dniu 27 lutego 2020 r. w godz. 13:30 – 15:30 w budynku Agronomówki- Domaradz 298 odbędą się warsztaty kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapraszamy!

Czytaj więcej 
Prośba o przekazanie 1% podatku nr. KRS: 0000253097

07 luty 2020

 

Drodzy Państwo, Członkowie, Przyjaciele, Darczyńcy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz, Mieszkańcy i Rodacy naszej Gminy, Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz w imieniu Członków Stowarzyszenia oraz całej Społeczności Gminy Domaradz serdecznie dziękuje Państwu za przekazanie 1% podatku za rok 2018. Dzięki Waszej życzliwości zebraliśmy kwotę 2 382,80 zł, z której zgodnie z Państwa życzeniem przekazaliśmy m.in.: 730 zł na rzecz dzieci niepełnosprawnych, 900 zł pokrycie kosztów paliwa obsługi pomocy żywnościowej, w tym 300zł wolontariatu młodzieży podczas zbiórki świątecznej; utrzymanie strony www Stowarzyszenia( 147,6 zł home.pl + 124,48 zł domena), zabezpieczenie prowadzenia prawidłowej księgowości przez biuro zewnętrzne -400zł. Co roku dokładnie rozliczamy się z podejmowanych inicjatyw oraz wydatkowanych środków a sprawozdania są ogólnodostępne na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/

Czytaj więcej 
Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

07 luty 2020

 

W dniach 10 i 11 lutego 2020r. będzie wydawana żywność dostarczana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020. Żywność będzie wydawana tylko osobom posiadającym skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu wg. następującego harmonogramu: 10 luty – godz. 15:00-18:00 mieszkańcy Golcowej 11 luty godz. 10:00-12:00 mieszkańcy Baryczy, godz. 14:00-18:00 mieszkańcy Domaradza Miejsce wydawania żywności: remiza OSP Domaradz Góra

Czytaj więcej 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI