Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

15 grudzień 2020

 

Do końca grudnia 2020 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu mogą zgłaszać się telefonicznie (134347041 w. 40,41) osoby, które chcą otrzymać pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Dystrybucję żywności prowadzić będzie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaradzu, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w tutejszym Ośrodku.

Czytaj więcej 
Warsztaty kulinarne w Domaradzu

13 marzec 2020

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz informuje, że w dniu 19 marca 2020 r. w godz. 9:00 – 11:00 w Urzędzie Gminy Domaradz ( sala nr 1) odbędą się warsztaty kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapraszamy!

Czytaj więcej 
Warsztaty dietetyczne

07 marzec 2020

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz informuje, że w dniu 12 marca 2020 r. w godz. 16:00 – 18:00 w Urzędzie Gminy Domaradz ( sala nr 1) odbędą się warsztaty dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapraszamy!

Czytaj więcej 
Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

07 marzec 2020

 

W dniach 9 i 10 marca 2020r. będzie wydawana żywność dostarczana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020. Żywność będzie wydawana tylko osobom posiadającym skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu wg. następującego harmonogramu: 9 marca – godz. 15:00-18:00 mieszkańcy Domaradza 10 marca godz. 10:00-12:00 mieszkańcy Baryczy, godz. 13:00-15:30 mieszkańcy Golcowej Miejsce wydawania żywności: remiza OSP Domaradz Góra

Czytaj więcej 
Warsztaty kulinarne w Domaradzu

17 luty 2020

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz informuje, że w dniu 27 lutego 2020 r. w godz. 13:30 – 15:30 w budynku Agronomówki- Domaradz 298 odbędą się warsztaty kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapraszamy!

Czytaj więcej 
Prośba o przekazanie 1% podatku nr. KRS: 0000253097

07 luty 2020

 

Drodzy Państwo, Członkowie, Przyjaciele, Darczyńcy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz, Mieszkańcy i Rodacy naszej Gminy, Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz w imieniu Członków Stowarzyszenia oraz całej Społeczności Gminy Domaradz serdecznie dziękuje Państwu za przekazanie 1% podatku za rok 2018. Dzięki Waszej życzliwości zebraliśmy kwotę 2 382,80 zł, z której zgodnie z Państwa życzeniem przekazaliśmy m.in.: 730 zł na rzecz dzieci niepełnosprawnych, 900 zł pokrycie kosztów paliwa obsługi pomocy żywnościowej, w tym 300zł wolontariatu młodzieży podczas zbiórki świątecznej; utrzymanie strony www Stowarzyszenia( 147,6 zł home.pl + 124,48 zł domena), zabezpieczenie prowadzenia prawidłowej księgowości przez biuro zewnętrzne -400zł. Co roku dokładnie rozliczamy się z podejmowanych inicjatyw oraz wydatkowanych środków a sprawozdania są ogólnodostępne na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/

Czytaj więcej 
Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

07 luty 2020

 

W dniach 10 i 11 lutego 2020r. będzie wydawana żywność dostarczana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020. Żywność będzie wydawana tylko osobom posiadającym skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu wg. następującego harmonogramu: 10 luty – godz. 15:00-18:00 mieszkańcy Golcowej 11 luty godz. 10:00-12:00 mieszkańcy Baryczy, godz. 14:00-18:00 mieszkańcy Domaradza Miejsce wydawania żywności: remiza OSP Domaradz Góra

Czytaj więcej 
Warsztaty w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 w Domaradzu

29 styczeń 2020

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz informuje, że w dniu 4 i 13 lutego 2020 w godz. 9:00-11:00 w Budynku Agronomówki Domaradz 298, odbędą się warsztaty o niemarnowaniu żywności i warsztaty kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019. Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapraszamy!

Czytaj więcej 
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2019

15 styczeń 2020

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Czytaj więcej 
Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

15 styczeń 2020

 

W dniach 20 i 21 stycznia 2020r. będzie wydawana żywność dostarczana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020. Żywność będzie wydawana tylko osobom posiadającym skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu wg. następującego harmonogramu: 20 stycznia – godz. 15:00-18:00 mieszkańcy Domaradza 21 stycznia godz. 10:00-12:00 mieszkańcy Baryczy, godz. 14:00-18:00 mieszkańcy Golcowej Miejsce wydawania żywności: remiza OSP Domaradz

Czytaj więcej 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI