Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz

Adres do korespondencji:
Domaradz 345
36-230 Domaradz

tel. 601 079 926,  669 281 414

stowarzyszenie@domaradz.org

b.glod@domaradz.org

m.augustynek@domaradz.org

 KRS: 0000253097

Nr. rach. 74 8642 1025 2008 2502 0137 0002Wyświetl większą mapę

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI