Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz wpółpracuje z Podkarpakim Bankiem Żywności, dzięki czemu potrzebującym mieszkańcom gminy przekazywana jest żywność.

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI