Projekt pt. POZNAJEMY STROJE NASZYCH DZIADKÓW realizowany przez Mieszkańców Domaradza - Odkrywców tradycji we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej akcji odszukiwania informacji i gromadzenia materiału na temat domaradzkich strojów ludowych.

Prosimy o wsparcie naszej inicjatywy polegające na udostępnieniu różnego rodzaju opisów lub zdjęć, odszukanych w prywatnych zbiorach, literaturze lub przekazanych w opowieściach.

Każdej Osobie dziękujemy za zaangażowanie.

 Inicjatywa dofinansowana z dotacji przyznanej ze środków konkursu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, który realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskie.

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz realizuje projekt dla seniorów z gminy Domaradz pt. KAWIARENKA SENIORA realizowany w ramach Programu z obszaru wsparcia aktywizacji osób starszych w 2014 roku.

Propnujemy:

- Dyskusyjny Klub filmowy – wspólne spotkania z interesującym filmem

- Zajęcia w grupach tematycznych:

● obsługa komputera i internetu, poczty elektronicznej, skype

● rękodzieło artystyczne

● zajęcia ruchowe Nordic Walking

●  porady dietetyczne, lekarskie, zielarskie, działkowca, prawne i inne proponowane   przez  Uczestników

Zapraszamy od 01. VIII. 2014r. w soboty od godz. 16- tej

W kolejnych miesiącach terminy zostaną dostosowane do potrzeb Uczestników 

Miejsce: Siedziba Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz – GOK w Domaradzu, wejście od zaplecza

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ WOJEWODĘ PODKARPACKIEGO W FORMIE POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 

 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI