STATUT

W załaczeniu STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY DOMARADZ

– tekst jednolity po zmianach dokonanych uchwałą Walnego Zebrania z dnia 25 czerwca 2010r.

 

 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI