Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

20 listopad 2017

 

W dniu 28 listopada 2017 r. od godz. 8:00 będzie wydawana żywność dostarczana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020.

Żywność będzie wydawana tylko osobom posiadającym skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu po okazaniu skierowania i dowodu tożsamości.

Miejsce wydawania żywności:

remiza OSP Domaradz

Więcej informacji w załączniku.