Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

09 kwiecień 2018

 

W dniu 16 i 17 kwietnia 2018 r. będzie wydawana żywność dostarczana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020.

Żywność będzie wydawana tylko osobom posiadającym skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu po okazaniu skierowania i dowodu tożsamości.

Harmonogram wydawania:

    dla mieszkańców Domaradza - 16 kwietnia 2018 r. godz. 14-16
    dla mieszkańców Baryczy - 17 kwietnia 2018 r. godz. 9-11
    dla mieszkańców Golcowej - 17 kwietnia 2018 r. godz. 12-16

Miejsce wydawania żywności:

    remiza OSP Domaradz

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2017