Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

13 marzec 2019

 

W dniach 13 i 14 marca 2019 r.  będzie wydawana żywność dostarczana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020. Żywność będzie wydawana tylko osobom posiadającym skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu wg. następującego harmonogramu:

13 marca – godz. 15:00-18:00 mieszkańcy Domaradza

14 marca

godz. 10:00-12:00 mieszkańcy Baryczy,

godz. 13:00-15:30 mieszkańcy Golcowej

Miejsce wydawania żywności:

remiza OSP Domaradz