Życzenia Wielkanocne

17 kwiecień 2019

 

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy pragniemy życzyć, aby ten radosny okres był czasem przemiany serc. 

Aby udział w tajemnicy Zmartwychwstania stał się dla nas wszystkich źródłem wiary, nadziei i miłości. 

Aby moc Zmartwychwstałego Chrystusa dodawała nam siły do wspólnej pracy, wzajemnego wspierania się i pokonywania codziennych trudów i słabości

życzy

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz