Program ASOS 2014

07 październik 2014

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz realizuje projekt pt. PRZEŻEJ DRUGĄ MŁODOŚĆ współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 

Galeria zdjęć