Warsztaty dietetyczne w Domaradzu.

28 listopad 2015

 

25.11.2015 r.w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 obyły się warsztaty dietetyczne. Więcej informacji w załączniku.

Czytaj więcej 
Warsztaty dietetyczne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

25 listopad 2015

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz informuje, że w dniu 25 listopada w godz. 16.00 - 18.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu (sala nr 345 GOK) odbędą się warsztaty dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015. Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia.

Czytaj więcej 
Kolejna dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

19 listopad 2015

 

W dniach 24 i 25 listopada 2015 r. w godz. 9:00-15:00 będzie wydawana żywność dostarczana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020. Żywność będzie wydawana tylko osobom posiadającym skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu wg. następującego harmonogramu: 24 listopada – mieszkańcy Golcowej 25 listopada – mieszkańcy Domaradza i Baryczy Miejsce wydawania żywności: remiza OSP Domaradz.

Czytaj więcej 
Informacja dot. realizacji Inicjatywy pt. „ Infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej ” w Domaradzu.

16 listopad 2015

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz serdecznie zaprasza do odwiedzenia nowo utworzonego miejsca dydaktyczno – edukacyjno – ekologicznego w Domaradzu. Inicjatywa jest wspólnym pomysłem mieszkańców, którzy chcą zainteresować środowisko lokalne oraz odwiedzających Domaradz gości walorami przyrodniczymi okolicy, cennymi gatunkami roślin i zwierząt jak również zachęcić do podejmowania i wspierania ekologicznych inicjatyw mających na celu poprawę stanu naszego środowiska naturalnego.

Czytaj więcej 
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2014r.

09 listopad 2015

 

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2014r.

Czytaj więcej 
Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

12 październik 2015

 

W dniach 14 i 15 października 2015 r. w godz. 9:00-15:00 będzie wydawana żywność dostarczana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020. Żywność będzie wydawana tylko osobom posiadającym skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu wg. następującego harmonogramu: • 14 października – mieszkańcy Domaradza i Baryczy • 15 października – mieszkańcy Golcowej Miejsce wydawania żywności: • remiza OSP Domaradz

Czytaj więcej 
Zaproszenie na spotkanie informacyjne w dniu 14.10.2015r.

12 październik 2015

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz zaprasza mieszkańców pozostających bez pracy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości zatrudnienia w sektorze Ekonomii Społecznej, w tym źródeł pozyskiwania środków na zakładanie spółdzielni socjalnych i przykładów funkcjonujących spółdzielni socjalnych. Spotkanie odbędzie się w dniu 14 października (środa) o godz.9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Domaradzu. Spotkanie poprowadzi Pan Robert Radwan z Podkarpackiej Agencji Konsultingowo Doradczej Sp. z o.o. w Jaśle.

Czytaj więcej 
Projekt „ Infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej ”

17 wrzesień 2015

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz realizuje projekt dzięki któremu zastanie utworzone ogólnodostępne dydaktyczno – edukacyjne miejsce odpoczynku przy 3 km drodze prowadzącej z centrum wioski Domaradz do lasu. W ramach projektu wyznaczony zostanie teren na którym wstawione zostaną dwie dwustronne tablice informacyjno - edukacyjne z zadaszeniem dot. środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem w/w terenów chronionych (tablica z mapą, oraz florą i fauną); wykonane zostaną nasadzenia miejscowych roślin zagrożonych wyginięciem - kącik dydaktyczno-edukacyjny. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Edukacja Ekologiczna - przedsięwzięcie pn. „Mała infrastruktura turystyczno-edukacyjna i przyrodnicza sposobem na poprawę stanu środowiska naturalnego i ograniczenia antropopresji” realizowane przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP). Za jego treść odpowiada wyłącznie EFRWP. Autorem inicjatywy jest Stowarzyszenie na Recz Rozwoju Gminy Domaradz.

Czytaj więcej 
Podziękowanie

13 wrzesień 2015

 

Dziękujemy Fundacji Banku Zachodniego WBK i Banku Zachodniemu WBK za możliwość realizacji i kontynuowania projektu „Zmieniamy" w ramach konkursu grantowego pt.” Tu mieszkam tu zmieniam”

Czytaj więcej 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI