Warsztaty w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 w Domaradzu

29 styczeń 2020

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz informuje, że w dniu 4 i 13 lutego 2020 w godz. 9:00-11:00 w Budynku Agronomówki Domaradz 298, odbędą się warsztaty o niemarnowaniu żywności i warsztaty kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019. Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapraszamy!

Czytaj więcej 
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2019

15 styczeń 2020

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Czytaj więcej 
Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

15 styczeń 2020

 

W dniach 20 i 21 stycznia 2020r. będzie wydawana żywność dostarczana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020. Żywność będzie wydawana tylko osobom posiadającym skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu wg. następującego harmonogramu: 20 stycznia – godz. 15:00-18:00 mieszkańcy Domaradza 21 stycznia godz. 10:00-12:00 mieszkańcy Baryczy, godz. 14:00-18:00 mieszkańcy Golcowej Miejsce wydawania żywności: remiza OSP Domaradz

Czytaj więcej 
Warsztaty kulinarne w Domaradzu

15 styczeń 2020

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz informuje, że w dniu 23 i 29 stycznia 2020 r. w godz. 9:00 – 11:00 w budynku Agronomówki- Domaradz 298 odbędą się warsztaty kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapraszamy!

Czytaj więcej 
Efekty Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2018

29 lipiec 2019

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz z terenu województwa podkarpackiego przy współpracy Bankiem Żywności w Rzeszowie realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

Czytaj więcej 
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

29 maj 2019

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY DOMARADZ uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Członków w dniu 05 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 18.00 w biurze Stowarzyszenia w Domaradzu- budynek Gminnego Ośrodka Kultury, piwnica wejście od klatki schodowej Domu Nauczyciela

Czytaj więcej 
Zaproszenie do udziału w projektach stażowych

14 maj 2019

 

Informacje o projektach na załączonych ulotkach. Informacje o projekcie można również uzyskać od Bernadety Głód tel. 601 079 926. Zapraszamy!!!!

Czytaj więcej 
Życzenia Wielkanocne

17 kwiecień 2019

 

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy pragniemy życzyć, aby ten radosny okres był czasem przemiany serc. Aby udział w tajemnicy Zmartwychwstania stał się dla nas wszystkich źródłem wiary, nadziei i miłości. Aby moc Zmartwychwstałego Chrystusa dodawała nam siły do wspólnej pracy, wzajemnego wspierania się i pokonywania codziennych trudów i słabości życzy Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz

Czytaj więcej 
Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

01 kwiecień 2019

 

W dniach 8 i 9 kwietnia 2019 r. będzie wydawana żywność dostarczana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020. Żywność będzie wydawana tylko osobom posiadającym skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu wg. następującego harmonogramu: 8 kwietnia – godz. 15:00-18:00 mieszkańcy Golcowej 9 kwietnia godz. 10:30-12:00 mieszkańcy Baryczy, godz. 15:00-18:00 mieszkańcy Domaradza Miejsce wydawania żywności: remiza OSP Domaradz

Czytaj więcej 
Warsztaty kulinarne w dniu 25 marca 2019 r.

19 marzec 2019

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz informuje, że w dniu 25 marca 2019 w godz. 10:00-12:00 w Budynku Agronomówki Domaradz 298, odbędą się warsztaty kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018. Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapraszamy!

Czytaj więcej 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI